پارسیان سرآمد علوم، فنون و فرهنگ بوده اند.

باور گذشته، افق های آینده را روشن می سازد.

آینده زیبا خواهد بود،

با حفظ زیبایی ها و خلق زیبایی ها.

آرامش و آسایش بدون ایجاد مکانی برای تجربه آنها،

در حد کلمه باقی می ماند.

رسالت مهندسین را،

در آنچه که می سازند می توان دید.

با ما همراه باشید
با ما همراه باشید
© تراکیت عمران پارسیان 1397